top of page

Ceny geodetických prác G-geo

Cena geodetických prác je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác, objemu a zložitosti kancelárskych prác, mapového podkladu na danom území, od typu katastrálneho operátu  a ďalších faktorov. Po poskytnutí bližších informácií Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

Pre vypracovanie cenovej ponuky nám zavolajte alebo pošlite e-mailom tieto základné informácie:

  • obec (katastrálne územie), kde sa Vaša nehnuteľnosť nachádza

  • parcelné číslo/čísla, na ktorých chcete vykonať práce

  • ako je parcela zapísaná v katastri nehnuteľností (či má založený list vlastníctva v registri C-KN)

  • o aký druh geodetických prác máte záujem

Prehľad cien geodetických prác – cenník vydávaný komorou geodetov a kartografov

Ceny najbežnejších geodetických prác

Chystáme nový cenník.....

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo autorizovaný geodet
č.1044

Zlatnícka 378/18

937 01 ŽELIEZOVCE

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
Užitočné linky

V prípade vyhotovovania geometrického plánu nie sú v cenovej ponuke zahrnuté správne poplatky (27EUR) spojené s úradným overením na katastri. 

 

Ceny geodetických prác sa snažíme tvoriť tak, aby boli pre Vás výhodné a pre nás prijateľné.

bottom of page