top of page

Globálna geodézia G-geo

 

    Zaoberá sa určením tvaru a rozmerov Zeme, jej orientáciu v priestore a vonkajšieho tiažového poľa. Globálna geodézia svoje úlohy rieši pomocou troch geodetických referenčných sietí, a to:

  • polohovej (charakterizuje dvojrozmernú alebo trojrozmernú polohu bodov),

  • vertikálnej (charakterizuje vertikálnu odľahlosť ekvipotenciálnych plôch tiažového poľa Zeme),

  • gravimetrickej (charakterizuje parametre tiažového poľa Zeme).

Súčasné ciele globálnej geodézie sú založenie a udržiavanie globálnych, kontinentálnych, regionálnych alebo štátnych polohových, vertikálnych a gravimetrických referenčných sietí na zemskom povrchu s určením parametrov ich prirodzených časových zmien a meranie a modelovanie geodynamických javov.

VLBI
gradiometria
GOCE
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo (autorizovaný geodet)

Ipeľský Sokolec 144,

935 75 IPEĽSKÝ SOKOLEC

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

Sociálne siete:

 

Užitočné linky
bottom of page