top of page

Geodézia G-geo

Celý vedný odbor sa nazýva geodézia a kartografia a patrí medzi matematicko-fyzikálne a technické vedy.

 

Geodézia je vedný odbor zaoberajúci sa zisťovaním polohy objektov na Zemi, ich tvarov a tvaru samotnej Zeme. Geodézia je náuka o meraní Zeme a meraní na zemi. Delí sa na lokálnu a globálnu geodéziu.

 

Kartografia sa zaoberá metódami zobrazenia zemského povrchu do roviny a jeho grafickým a matematickým vyjadrením.

História

    Slovo geodézia je gréckeho pôvodu a v pôvodnom význame vyjadrovalo delenie zeme, pôdy, čo bolo jednou z hlavných činností starovekých meračov.

-   Geodézia sa vyvíjala súčasne s matematikou.

- Zachovali sa správy z čias starovekého Egypta, Babylónie, Sírie, Mezopotámie.

-  Dôležitá bola najmä s delením pôdy a v súvislosti s veľkými stavbami (chrámy, pyramídy, paláce)

-  Na našom území sa geodetická činnosť začína objavovať v 16. storočí. Vznikajú mapy: Čiech,  Moravy, Rakúsko-Uhorska.

Odvetvia

 

    Špecializovanými odbormi geodézie sú napr. geodetická astronómia, gravimetria, družicová geodézia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, fotogrametria. Z technického hľadiska sa do geodézie počíta aj kataster nehnuteľností.

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo autorizovaný geodet
č.1044

Zlatnícka 378/18

937 01 ŽELIEZOVCE

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
Užitočné linky
bottom of page